Marketing

Cena 1000,00Rsd /za 24 h

Sponzorski tekst

Cena 25000,00 Rsd

Opšte odredbe

UnitMediA nije u sistemu PDV po čl.33 Zakona o PDV („Sl.Glasnik br.84/2004).

UnitMediA  ne odgovara za sadržaj oglasa oglašivača i tačnost informacija

Zakupljeni oglasni prostor nije dozvoljeno ustupati trećim licima ako nije dogovoreno drugačije.

Unit Media zadržava pravo neobjavljivanja oglasa neprikladnih sadržaja ili onih koji vode na stranice takvog sadržaja, ali i ukoliko isti ne zadovoljava tehničke standarde.

Tehnička uputstva

Prihvatljivi formati bannera: JPEG, PNG, GIF .

Uz banner je potrebno poslati i tačan link gde isti usmerava posetioca.

Rok za dostavu bannera

Banner je potrebno poslati najkasnije 24 sata pre početka kampanje.

Banneri se mogu dostaviti putem maila na adresu:

office@tastemagazin.com

Napomene i dodatni popusti

Specijalne pozicije i vanredni formati bannera – na upit.

Za odustajanje od prethodno naručene marketinške kampanje naručilac je dužan nadoknaditi štetu u iznosu od 10 % naručenog, a nerealiziranog iznosa.

Welcome bonus – za svakog klijenta koji se prvi put oglašava odobravamo welcome bonus u iznosu od 50 % .

Rok za prigovore je 24 sata od dana objave i to isključivo u pisanoj formi.

Cenovnik važi od 25.06.2020

UnitMediA