Marketing

Rectangle baner

Cena 1000,00Rsd /za 24 h

Sponzorski tekst

Cena 25000,00 Rsd

Opšte odredbe

 nije u sistemu PDV po čl.33 Zakona o PDV („Sl.Glasnik br.84/2004). 

ne odgovara za sadržaj oglasa oglašivača i tačnost informacija

Zakupljeni oglasni prostor nije dozvoljeno ustupati trećim licima ako nije dogovoreno drugačije.

zadržava pravo neobjavljivanja oglasa neprikladnih sadržaja ili onih koji vode na stranice takvog sadržaja, ali i ukoliko isti ne zadovoljava tehničke standarde.

Tehnička uputstva

Prihvatljivi formati bannera: JPEG, PNG, GIF .

Uz banner je potrebno poslati i tačan link gde isti usmerava posetioca.

Rok za dostavu bannera

Banner je potrebno poslati najkasnije 24 sata pre početka kampanje.

Banneri se mogu dostaviti putem maila na adresu:

office@tastemagazin.com

Napomene i dodatni popusti

Specijalne pozicije i vanredni formati bannera – na upit.

Za odustajanje od prethodno naručene marketinške kampanje naručilac je dužan nadoknaditi štetu u iznosu od 10 % naručenog, a nerealiziranog iznosa.

Welcome bonus – za svakog klijenta koji se prvi put oglašava odobravamo welcome bonus u iznosu od 50 % .

Rok za prigovore je 24 sata od dana objave i to isključivo u pisanoj formi.

Cenovnik važi od 25.06.2020